Prečo rebalansujeme portfóliá

Finax na slovenský trh priniesol ako jednu z viacerých noviniek automatizovaný pravidelný rebalansing. Čo toto cudzie slovo znamená a aké výhody ponúka pre vaše investície?

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 29. marec 2018

  • Čo je rebalansing?
  • Rebalansing udržuje rizikovosť portfólia na primeranej úrovni.
  • Rebalansing solídne zvyšuje výnos investície.
  • Kedy a ako robíme rebalansing?
  • Ako je možné, že udržiavanie skladby portfólia zvyšuje výnosy?

Čo je rebalansing?

Rebalansing na rozdiel od názvu nie je zložitá vec a pre vaše investície je veľmi prospešný.

Ako samotné pomenovanie napovedá, ide o udržiavanie balansu, teda rovnováhy. Finax sa zaoberá inteligentným investovaním, preto sledujeme rovnováhu v investíciách klientov.

Jednoducho povedané, rebalansing znamená neustále udržiavanie skladby portfólia na pôvodne zvolenom zložení, optimálnom pre investorov cieľ a jeho rizikový profil.

Zúčastnite sa webináru alebo Finax pondelka

Pozývame vás na stretnutie vo Finaxe každý pondelok o 17:00 alebo na webinár každý druhý utorok o 18:00.


Pri otvorení účtu vo Finaxe algoritmus vyberie portfólio presne šité na mieru klientovi. Investície Finax sú tvorené 10 fondmi ETF zameranými na rôzne triedy aktív ako napr. akcie veľkých amerických spoločností, európskych malých spoločností alebo svetové vládne dlhopisy a i. Jednotlivé klientske účty sa odlišujú zastúpením konkrétnych fondov podľa vybratej rizikovosti portfólia.

Zloženie portfólia sa však v čase mení. Jednotlivých 10 tried aktív sa nikdy nevyvíja rovnako. Niektoré rastú rýchlejšie ako iné, alebo niektoré rastú, keď iné klesajú.

Ceny akcií sa napr. hýbu viac ako ceny dlhopisov – majú vyššiu volatilitu (kolísavosť), no historicky dosahujú vyššie zhodnotenie. Akcie rozvíjajúcich sa krajín alebo menších spoločností majú väčšie pohyby ako akcie veľkých firiem vyspelých trhov apod.

Rozdielnym vývojom fondov sa mení aj ich váha (podiel) v portfóliu, ako ukazuje nasledujúci graf porovnávajúci zloženie stratégie finax 50/50 v novembri 2013 (50% akcií a 50% dlhopisov) a o 2 roky neskôr v novembri 2015 (56% akcií a 44% dlhopisov).

Akcie a dlhopisy

Rebalansing znamená vrátenie zloženia investície na počiatočnú alebo optimálnu úroveň – pôvodné zloženie, ktoré bolo klientovi vybraté na začiatku investovania podľa jeho cieľov, možností a vzťahu k riziku. 

Rebalansing sa vykoná jednoduchým predajom fondov, ktorých aktuálna váha v portfóliu je väčšia ako pôvodná váha na začiatku investície, a nákupom podvážených fondov, ktorých váha v portfóliu je nižšia, ako by mala byť podľa optimálneho zloženia.

Akcie a dlhopisy

Prečo robíme rebalansing?

Kvalita každej investície sa meria pomerom jej výnosu a prislúchajúcim rizikom. Základným vzťahom investovania je, že vyšší výnos vždy prináša vyššie riziko a naopak.

Cieľom portfólio manažéra je dosiahnuť čo najvyšší výnos pri zachovaní čo najnižšieho prijateľného rizika pre investora. Zvýšiť výnos pri znížení rizika je potom snom každého investičného manažéra. Pri investovaní ide o svätý grál.

Prvoradou úlohou rebalansingu v riadení portfólií Finax je udržiavať rizikovosť investície na zvolenej prijateľnej úrovni. 

Zmiešané portfóliá zložené z rôznych tried aktív majú v čase tendenciu zvyšovať svoju rizikovosť. Dlhodobo akcie a iné rizikovejšie aktíva rastú rýchlejšie ako bezpečnejšie aktíva. Tým sa ich podiel v portfóliu zvyšuje a investícia sa stáva rizikovejšou, ako sme ukázali vyššie.

Pokiaľ napr. algoritmus klientovi vyberie ako vhodnú investíciu vyvážené portfólio poskladané z 50% akciových fondov a z 50% dlhopisových, za niekoľko rokov bude váha akcií pokojne 70% a dlhopisov 30%. To už je však diametrálne odlišné rastové portfólio s vyšším rizikom.

poiel akcií a dlhopisov

Pri poklesoch trhov však tento vzťah platí naopak. Portfólia sa vtedy stávajú konzervatívnejšími – väčší podiel nadobúdajú bezpečnejšie aktíva. Potenciál ich ziskovosti klesá, čo môže v nasledujúcom období investora pripraviť o časť ziskov. Preto je vhodné neustále mať správne nastavené zloženie portfólia.

Našim cieľom je udržiavať stabilnú rizikovosť portfólií na ideálnej úrovni, s ktorou sa investor cíti komfortný. Navyše konať týmto spôsobom v prípade riadených portfólií, ktorými sú Finax inteligentné investovanie, požadujú od obchodníkov s cennými papiermi aj zákony.

Ako robíme rebalansing a aké sú jeho ďalšie výhody?

Vo Finaxe sme sa neuspokojili len so všeobecným rebalansovaním portfólií. Chceli sme vedieť, kedy a za akých podmienok je pre našich klientov najvýhodnejšie skladbu investície vracať na optimálnu úroveň.

Podrobnou analýzou a dlhodobým testovaním desiatok spôsobov vyrovnávania portfólií sme vyvinuli vlastný systém rebalansingu.

Výsledkom nášho know-how je systém rebalansovania, ktorý zvyšuje ziskovosť portfólií a znižuje ich riziko. 

Finax a rebalansing

Na horizonte 30 rokov zvýšil rebalansing výkonnosť dynamických, rastových a vyvážených portfólií v priemere o 0,41% ročne. Pri stratégiách s väčším podielom dlhopisov je jeho efekt menší.

Pozitívne prínosy rebalansingu sa viac prejavujú v turbulentnejších časoch a pri výraznejších pohyboch trhov. Preto napr. za uplynulých 20 rokov zvýšil výnos stratégií s väčšou váhou akcií v priemere o 0,65% ročne.

Porovnanie výkonnosti

Výsledkom výskumu rebalansingu je stanovenie intervalov váhy každého fondu v portfóliu, v ktorých sa môže počas trvania investície pohybovať. Akonáhle podiel fondu na hodnote účtu prekoná horný alebo spodný prípustný interval, spustí sa rebalansing a zloženie portfólia sa vráti na optimálnu skladbu.

Rebalansing Finaxu je automatizovaný. Systém sleduje zloženie portfólií všetkých klientov a v prípade objavenia sa odklonu váh fondov za povolenú hranicu je investícia rebalansovaná.

Vopred nevieme nikdy určiť, kedy budeme portfóliá rebalansovať. Nemáme stanovené pevné dátumy úpravy zloženia portfólií.

Vo Finaxe načasovanie rebalansingu závisí od vývoja trhov a vzájomnej korelácie jednotlivých fondov ETF. Na volatilných trhoch sa potreba zmeny nastavenia portfólií objavuje viackrát do roka, no portfólia nemusia byť rebalansované aj niekoľko rokov.

Rebalansing vykonávame zásadne bez vzniku daňovej povinnosti. Jedným zo základných princípov Finaxu sú nulové dane, ktoré majú prednosť pred rebalansingom. Ten môže byť posunutý o pár mesiacov, pokiaľ by jeho realizácia vyvolala povinnosť zaplatiť daň z investícií klienta.

Finax vykonáva rebalansing bez účtovania transakčných alebo iných poplatkov.

Investujte s vyššími výnosmi a nižším rizikom.

Využívajte unikátny rebalansing pri investovaní.


Prečo rebalansing zvyšuje výnosy?

Často sa stretávame s otázkou, ako je možné, že rebalansing prináša pre investíciu také výrazné výhody ako napr. výnosy vyššie až o 0,65% ročne. Výsledky testovania trochu prekvapili i nás, preto sme tejto otázke venovali viac času.

Rebalansing v prvom rade automaticky zabezpečuje ďalší svätý grál investovania – predáva vysoko (draho) a nakupuje nízko (lacno). Ide o investičné umenie, ktoré vyzerá na papieri jednoducho, no v praxi ho zvláda málokto.

Rebalansing vykonáva, čo by mal robiť každý investor, no jeho emócie a psychika ho v tom obmedzujú. Zjednodušene povedané, knihuje zisky – vyberá profit z investícií.

Váha predávaných fondov ETF je vyššia oproti počiatočnému zloženiu, teda ich hodnota rástla rýchlejšie ako podvážených fondov. Relatívna výkonnosť nakupovaných aktív je horšia, sú teda lacnejšie v porovnaní s odpredávanými aktívami.

Poklesy nerebalansovanej investície sú výraznejšie a rasty menšie ako rebalansovaného portfólia.

Pokiaľ akciové trhy poklesnú o 20% a vy máte v portfóliu 60% akcií namiesto zvolených 50%, portfólio poklesne o 12%, no v prípade správne nastavenej investície len o 10%. Pri raste akciových trhov o 100% ak vaša akciová zložka tvorí len 30% portfólia, investícia zvýši hodnotu o 30%, kým pri optimálnom zložení s 50% akciami, investícia narastie o 50%.

Porovnanie poklesov a rastov

Rebalansing je skvelá vec pre pasívne investovanie, ktoré je najlepším spôsobom zhodnocovania úspor. Robí opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou každého investovania, no investori ich nedokážu z rôznych dôvodov sami robiť správne – udržuje rizikovosť investície na zvolenej úrovni, predáva drahšie aktíva a nakupuje lacnejšie, čím zvyšuje výnosy investície a zmierňuje jej riziko.

Rebalansing je obrovskou devízou a pridanou hodnotou Finax Inteligentných portfólií, ktorou sa v danej podobe nemôže pochváliť žiadny iný investičný produkt na Slovensku.

Ohodnoťte článok:
Prečo rebalansujeme portfóliá
Hodnotenie: 5 35

Najčítanejšie články

Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac