Investujte bez
platenia daní

Vo Finaxe využívame časový test, vďaka ktorému naši klienti
neplatia dane z výnosu. Užívajte si všetky výnosy, ktoré vám patria.

Najnepochopiteľnejšia vec na svete je daň z príjmu.

Albert Einstein
Albert Einstein

Rozhodujúci je zisk po zdanení

Z výnosov z podielových fondov, životných poistiek či dlhopisov musíte platiť dane, ktoré vás oberú o 19% zarobených peňazí. Vo Finaxe využívame najnovšie daňové úľavy vo váš prospech. Vďaka nim sa vyhnete plateniu daní z výnosu, ako aj povinnosti podávať daňové priznania.

Využívame všetky dostupné
daňové úľavy

Ročný časový test

Ak držíte cenné papiere obchodované na burze aspoň jeden rok, výnosy z nich sú od dane oslobodené. Naše portfóliá sú zložené z ETF, ktoré - na rozdiel od podielových fondov a vkladov v bankách - do tejto kategórie spadajú. Portfóliá riadime bez vzniku daňovej povinnosti.

Nezdaniteľné minimum 500 €

Toto oslobodenie využívame pri predčasnom výbere a ukončení investovania, najmä pri pravidelných investíciách. Ak váš ročný zdaniteľný príjem z investovania nepresiahne 500 eur, tento príjem je oslobodený od dane.

Dlhodobé investičné sporenie

Klienti môžu požiadať, aby sme ich účet kategorizovali ako dlhodobé investičné sporenie. Ak budú po dobu 15 rokov sporiť do 3 000 eur ročne, majú oslobodené od dane všetky dosiahnuté výnosy z investovania. V riadených portfóliách to však nie je nutné, keďže využívame ročný časový test.

Využívame každú príležitosť
na zníženie vašich daní

Keď tvoríme portfólio

Investujeme dlhodobo. ETF kopírujú celý trh, vďaka čomu nepodliehajú takým výkyvom ako jednotlivé akcie. Investujeme do ETF, ktoré reinvestujú dividendy. Z vyplatených dividend musíte platiť dane, čomu sa s našimi portfóliami vyhnete.

Keď požiadate o výber

Upozorníme vás na možné daňové dopady a poradíme vám, ako sa plateniu daní vyhnúť v prípade, že niektoré z vašich nákupov nespĺňajú ročný časový test.

Keď rebalansujeme

Pravidelné rebalansovanie portfólia znižuje riziko a zvyšuje výnosy. Naše portfóliá sú vždy rebalansované s ohľadom na zachovanie nulových daní.

People

Zúčastnite sa webináru alebo sa s nami stretnite osobne

Zaujalo vás Inteligentné investovanie? Chcete vedieť viac? Pozývame vás na stretnutie vo Finaxe každý pondelok o 17:00 alebo na webinár každý druhý utorok o 18:00.

Ako dane ovplyvňujú váš zisk?

Porovnajte si investície 10 000 eur za uplynulých 10 rokov do populárnych akciových podielových fondov na Slovensku a do Finax portfólia 100% akcie:

Akciový podielový fond

Priemerný výnos: 2,51% p.a. (za rok)

Hodnota investície na konci:
12 813 eur
Zisk pred zdanením:
2 813 eur

Daň (19%):
534 eur
Čistý zisk:
2 279 eur

Finax

Priemerný výnos: 6,96% p.a. (za rok)

Hodnota investície na konci:
19 597 eur
Zisk pred zdanením:
9 597 eur

Daň (19%):
0 eur
Čistý zisk:
9 597 eur

Vytvorte si investičný plán ešte dnes

Mám rokov a pracujem
  • pracujem
  • podnikám
  • som dôchodca
.
Mojím cieľom je kúpa nehnuteľnosti
  • zabezpečiť sa na dôchodok
  • zabezpečiť deti
  • vytvoriť si finančnú rezervu
  • kúpa nehnuteľnosti
  • nákup drahšej veci
  • budovanie majetku
.