Rozhodujúci je zisk
po zdanení

Vo Finaxe investujeme tak, aby naši klienti nemuseli platiť
daň z výnosu. Užívajte si všetky výnosy, ktoré vám patria.

Najnepochopiteľnejšia vec na svete je daň z príjmu.

Albert Einstein
Albert Einstein

Ušetrite 19% z dosiahnutých
výnosov

Na rozdiel od mnohých tradičných správcov a obchodníkov, využívame najnovšie daňové úľavy vo váš prospech. Záleží nám, aby ste z výnosov neplatili žiadne dane a nemali povinnosť podávať daňové priznania. Váš konečný zisk bude vyšší.

Využívame všetky dostupné
daňové úľavy

Ročný časový test

Ak držíte cenné papiere obchodované na burze aspoň jeden rok, výnosy z nich sú od dane oslobodené. Naše portfóliá sú zložené z ETF, ktoré - na rozdiel od podielových fondov a vkladov v bankách - do tejto kategórie spadajú. Portfóliá riadime bez vzniku daňovej povinnosti.

Nezdaniteľné minimum 500 €

Ak váš ročný zdaniteľný príjem z investovania nepresiahne 500 eur, tento príjem je oslobodený od dane. Toto oslobodenie využívame pri predčasnom výbere a ukončení investovania, najmä pri pravidelných investíciách.

Dlhodobé investičné sporenie

Klienti, ktorí si budú po dobu 15 rokov sporiť do 3 000 eur ročne, majú oslobodené od dane všetky výnosy z predaja cenných papierov. Túto stratégiu uplatňujeme najmä pri sporiacich účtoch, ktoré investujú dlhšie ako 15 rokov.

Využívame každú príležitosť
na zníženie vašich daní

Keď tvoríme portfólio

Investujeme dlhodobo. ETF kopírujú celý trh, vďaka čomu nepodliehajú takým výkyvom ako jednotlivé akcie. Investujeme do ETF, ktoré reinvestujú dividendy. Z vyplatených dividend musíte platiť dane, čomu sa s našimi portfóliami vyhnete.

Keď rebalansujeme

Pravidelné rebalansovanie portfólia znižuje riziko a zvyšuje výnosy. Naše portfóliá sú vždy rebalansované s ohľadom na zachovanie nulových daní.

Keď požiadate o výber

Upozorníme vás na možné daňové dopady a poradíme vám, ako sa plateniu daní vyhnúť.

People

Príďte na Finax pondelky.

Zaujalo vás Inteligentné investovanie? Chcete vedieť viac? Pozývame vás na stretnutie s Finaxom každý pondelok o 17:00. Získate všetky informácie, ktoré potrebujete.

Ako dane ovplyvňujú váš zisk?

Porovnajte si investície 10 000 eur za uplynulých 10 rokov do populárnych akciových podielových fondov na Slovensku a do Finax portfólia 100% akcie:

Akciový podielový fond

Priemerný výnos: 2,51% p.a. (za rok)

Hodnota investície na konci:
12 813 eur
Zisk pred zdanením:
2 813 eur

Daň (19%):
534 eur
Čistý zisk:
2 279 eur

Finax

Priemerný výnos: 6,96% p.a. (za rok)

Hodnota investície na konci:
19 597 eur
Zisk pred zdanením:
9 597 eur

Daň (19%):
0 eur
Čistý zisk:
9 597 eur

Vytvorte si investičný plán ešte dnes

Mám rokov a pracujem
  • pracujem
  • podnikám
  • som dôchodca
.
Mojím cieľom je kúpa nehnuteľnosti
  • zabezpečiť sa na dôchodok
  • zabezpečiť deti
  • vytvoriť si finančnú rezervu
  • kúpa nehnuteľnosti
  • nákup drahšej veci
  • budovanie majetku
.